Chúng tôi chuyên tư vấn nhân sự và

phát triển nguồn lực tập trung trong các

lĩnh vực công nghiệp : Dầu khí, Năng lượng,

Sản xuất, Công trình ngoài khơi

Dịch vụ đào tạo
Cung cấp dịch vụ đào tạo cho doanh nghiệp và cá nhân với hơn 60 nội dung đào tạo về lĩnh vực: Dầu khí, Năng lượng, Sản xuất, Công trình ngoài khơi.


Dịch vụ cung ứng nhân sự
Cung cấp nhân sự qua đào tạo về kỹ năng làm việc và chuyên môn theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.Dịch vụ tuyển dụng
Giải pháp tuyển dụng nhân sự kỹ thuật giúp doanh nghiệp phát huy tối đa năng suất và hiệu quả làm việc của đội ngũ kỹ sư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

Liên hệ

Hotline: 0906 657 379 (Mr. Tân)
Email: tan@antdemy.vn